top of page

De diëtisten van de kring Noord Antwerpen zijn allemaal erkend door het RIZIV ( Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Deze erkenning zorgt ervoor dat elke cliënt rechts heeft op een een gedeeltelijke terugbetaling. Iedere mutualiteit heeft zijn eigen regeling  rond deze terugbetaling.

 

Hiernaast vindt u een link naar de website van elke mutualiteit met de voorwaarde rond de terugbetaling. Op elke website vindt u ook een terugbetalingsformulier, deze moet deels worden ingevuld door de betrokken diëtist en neemt u best mee naar de eerste consultatie. 

OVER ONS

CM.jpg
logo-63-780-390-90c.jpg
logo-VNZ_klein2.jpg
mutualiteit.png
partena.png
hd2Fjdgu.jpg

Diabetes

Op voorschrift van de huisarts. Je krijgt een getuigschrift dat je indient bij de mutualiteit en de consultatie terugbetaalt op het remgeld na.

Voortraject diabetes type 2: Gedeeltelijke terugbetaling voor alle patiënten met diabetes type 2 vanaf diagnose, die nog niet met insuline worden behandeld. – 2 consultaties van 30 minuten bij een erkend diëtist.

Voortraject diabetes type 2: Bijkomende begeleiding voor alle patiënten met diabetes type 2 tussen 15 en 69 jaar en met verhoogd cardiovasculair risico ten gevolgde van BMI >30 en/of arteriële hypertensie - 4 consultaties van 30 minuten bij een erkend diëtist


Zorgtraject diabetes type 2: Gedeeltelijke terugbetaling voor alle patiënten met diabetes type 2 die worden behandeld met een inspuitbare diabetesmedicatie. – 2 consultaties van 30 minuten bij een erkend diëtist.

Chronische nierinsufficiëntie

Op voorschrift van huisarts met vermelding “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie”. Dit geeft recht op consultaties van minimum 30 minuten bij een erkend diëtist:

2 consultaties per jaar voor stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2)


3 consultaties per jaar voor stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m2) 


4 consultaties per jaar voor stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m2).


De patiënt betaalt remgeld voor deze consultaties.

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren 

Op voorschrift van huisarts of pediater met vermelding “overgewicht of obesitas"en ingevulde groeicurves. Dit geeft recht op 1 intake consultatie van 60 minuten en opvolg consultaties van 30 minuten. 

 

Het kind is 6 tot en met 17 jaar oud bij de start van de behandeling en heeft een BMI die hoger of gelijk is aan de afkappingswaarde voor zijn/haar leeftijd. Behandeling duurt 2 jaar waarin het eerste jaar max. 5 consultaties worden uitgevoerd door een erkend diëtist. 

Elk kind komt 1 keer in aanmerking voor een behandeling en betaald remgeld voor de consultaties tijdens de behandeling. 

bottom of page